Jam-Aid 20

Sign Up Now!

Jam-Aid är Sveriges och kanske världens största och längsta oavbrutna improviserade jamsession. Den kommer äga rum 27-29 november 2020. Vårt mål är att försöka slå världsrekord och spela ett improviserat jam i hela 55 timmar oavbrutet. Hela evenemanget görs för välgörenhet och kommer endast live-streamas. Så om du kan få en sträng att vibrera eller göra ljud med din mun så kan DU vara med och skapa historia!

Jam-Aid is Sweden’s and maybe the worlds biggest and longest uninterupted improvised jam session. The event will be hosted 27-29 of November 2020. Our goal is to beat the world record and play an improvised jam for 55 consecutive hours. The event is for charity and is live-streamed only, So if you can make a string vibrate or make sounds with your mouth, then YOU can be part of making history!

Rekordförsöket kommer att äga rum i Sofiehof Underjords lokal på Brunnsgatan 13, Jönköping. Baren på övervåningen kommer hållas öppen och där kommer livestreamen att visas.